KNIHA

KRST KNIHY
VIJAČKA VOŠTINOVÁ
V APITERAPEUTICKEJ PRAXI

v sobotu 9.9.2023 o 12:30 – 13:00 na pódiu pred radnicou

Ďalšia v poradí preložená kniha VIJAČKA VOŠTINOVÁ V APITERAPEUTICKEJ od Ivana Nikolajeviča Filippova, lekára, apiterapeuta a nutriciológa z Uľjanovska, ktorý je sám včelárom i školiteľom. Prináša nám hlbší vhľad, návody na použitie produktov z vijačky voštinovej v súčasnej apiterapii a jej perspektívnu budúcnosť. Súčasťou sú praktické recepty, ktoré sa dajú použiť na prípravu včelích produktov aj v domácich podmienkach. Je to vynikajúce čítanie pre včelárov i nevčelárov, pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o svoje zdravie.

kniha_vijacka_ukazka1
kniha_vijacka_ukazka2
kniha_vijacka_ukazka3
kniha_vijacka_ukazka4
kniha_vijacka_ukazka5